Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg:
Is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving in Nederland.

Mantelzorgers:
Zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
persoon uit hun omgeving.
Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.