Welkom op de website van Maveens

Zorgt u langdurig en onbetaald voor:

• een gehandicapt kind;
• een chronisch zieke partner;
• een hulpbehoevende ouder of familielid;
• een chronisch zieke buurvrouw of gehandicapte vriend?

Dan bent u Mantelzorger.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving in Nederland.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander
familielid, vriend of kennis.

Helaas lopen mantelzorgers vaak tegen dezelfde problemen op. Meld het ons en klik op blauwe tekst , bel: 0318-521534 of mail ons: info@maveens,nl