Veel gestelde vragen

Waar kan ik terecht voor praktische ondersteuning?
Voor een uitgebreidere uitleg : klik hier
Wat is Respijtzorg?
Weet u wat respijtzorg is? Eliane Heseltine-Mok beschrijft op een heldere manier de verschillende vormen van respijtzorg in haar blog. Lees meer...

Ben ik een mantelzorger?
Hoe weet ik of ik een mantelzorger ben?
Doe de test: De mantelzorg test
Zijn er ook jonge mantelzorgers?
Jonge mantelzorgers?
Is er bij jou thuis iemand al lang ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war?
Bijvoorbeeld
... jouw zus heeft een spierziekte
... jouw vader is verslaafd aan bier
... jouw broer heeft kanker
... jouw moeder is vaak somber
... jouw broertje kan nooit rustig zijn
Dan ben jij een jonge mantelzorger!

www. Mezzo.nl/jonge mantelzorgers is de site voor jonge mantelzorgers van Mezzo. Je vindt hier allerlei handige websites, lees- en kijktips. Dus kijk maar eens rustig rond.
Hoe kom ik in contact met andere mantelzorgers?
Agenda bijeenkomsten. Lees meer...
Mantelzorgers van allochtone afkomst
Mantelzorgers van allochtone afkomst komen niet vanzelf naar de steunpunten mantelzorg toe .

De culturele achtergronden en de taalvaardigheid hebben hiermee te maken.

Samen met organisaties die deze doelgroep al bereiken wordt er voorlichting gegeven over mantelzorg en het ondersteuningsaanbod. Daarnaast wordt er ingespeeld op de behoefte die er is.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Veens-Centrale: email: veenscentrale@veens-welzijn.nl of bel (0318) 544131:

Maandag t/m donderdag: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Wat is dementie?
Dementie is de verzamelnaam voor verschillende hersenziektes, waarbij de verstandelijke vermogens(bijvoorbeeld geheugen, taal) achteruit gaan. Lees meer...
Mantelzorg en dementie?
Omgaan met Dementie als Mantelzorger
Mantelzorgers hebben een zware taak. De zorg voor een naaste wordt meestal als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Om niet overbelast te raken of te vereenzamen moet de mantelzorger zichzelf behoeden voor emotionele en lichamelijke overbelasting.

Overbelasting
Het is belangrijk dat er mensen zijn die de gezondheid van de mantelzorger in de gaten houden, want overbelasting van een mantelzorger ontstaat vaak sluipend. Dit kunnen vrienden en familie zijn, die de mantelzorger goed kennen. Of een professional met ervaring in dementiezorg die problemen snel kan signaleren.

Bekijk:
tips om overbelasting te voorkomen;
Tips hoe je een mantelzorger kunt helpen;
Wanneer het teveel wordt;
(Klik op de blauwe tekst met de muis en lees meer....)

Zorgrelatie De relatie tussen de persoon met dementie en zijn partner verandert. Het zal van een gelijkwaardige verhouding veranderen in een zorgrelatie. Na verloop van tijd moet de omgeving geleidelijk aan de regie overnemen van de persoon met dementie. Dit kan beangstigend zijn voor zowel de persoon met dementie als de omgeving. Om isolatie en uitputting te voorkomen is hulp van buiten en een goed gesprek met iemand die luistert van belang.
Wat zijn de voor - en nadelen om dichterbij te wonen?
Als u voor iemand zorgt die niet bij u in de buurt woont, dan kan de afstand een probleem zijn. U en degene voor wie u zorgt kunnen dan dichter bij elkaar gaan wonen.

Dichter bij elkaar wonen heeft voor- en nadelen.

Voordelen
U heeft geen reistijd en reiskosten meer. Dat maakt het makkelijker om te zorgen. Vooral als u voor iemand zorgt die veel toezicht nodig heeft.

Nadelen
Het gevaar bestaat dat u veel meer zorg gaat geven dan voorheen en dat u te zwaar belast raakt. Schakel daarom ook anderen in bij de zorg. Bijvoorbeeld familieleden of thuiszorg. Daarnaast kost verhuizen en verbouwen veel tijd, geld en energie van u en degene die u verzorgt.
Wat zijn de regels voor een mantelzorgwoning?
Wat is het Wmo forum?
Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouder op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Lees meer....