Wmo Forum Veenendaal

Wat is het Wmoforum?

Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouder op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntgroepen van de Wmo. Heeft u een vraag voor het Wmo-forum, mail dan naar info@maveens.nl

Wat doet het Wmo-forum?

Het Wmo-forum brengt advies uit over het lokale Wmo-beleid. Bijvoorbeeld over ondersteuning van mantelzorgers, de voorzieningen die vanuit het Wmo-loket worden geboden, ouderenbeleid en het oppakken van de AWBZ-maatregelen. Voordat advies wordt uitgebracht overleggen de leden van het Wmo-forum de onderwerpen met hun eigen achterban. De adviezen spelen een belangrijke rol bij de besluiten van het college en de gemeenteraad.

Wie zitten er in het forum?


In het Wmo-forum zijn de meeste doelgroepen van het Wmo-beleid vertegenwoordigd, via de volgende organisaties:
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
• Cliëntenraad Werk en Inkomen
• Nederlandse Patiëntenvereniging
• Cliëntenraad Vitras/CMD
• Servicepunt GGz
• Diaconaal Platform
• Senioren Platform
• Maveens (Stichting MantelzorgPlatform Veenendaal)
• Chronisch Zieken
• Adviesraad gemeentelijk diversiteitsbeleid
• Annour
• Veense Jongerenraad
• Ouderverenigingen Op weg met de ander en Helpende Handen
• Veenendaalse Vrouwenraad